Monthly Archives: czerwiec 2017

  • -

Pielgrzymka do Częstochowy

Kategoria:Aktualności

Dnia 25 czerwca 2017 r. przedstawiciele Cechu Rzemiosł Budowlanych oraz rzemieślnicy w raz z rodzinami uczestniczyli w Pielgrzymce na Jasną Górę. Na doroczne spotkanie przyjechali przedstawiciele władz Związku Rzemiosła Polskiego, Izb Rzemieślniczych, starszyzna cechowa, rzemieślnicy i pracownicy

„Zobacz więcej”

  • -

Wczasy pod gruszą

Kategoria:Aktualności

Zarząd CRZB przypomina, iż do dnia 30.06.2017r. będą przyjmowane wnioski dotyczące wczasów pod gruszą.Taki wniosek powinien być podpisany i złożony w biurze Cechu w terminie lub przesłany drogą pocztową. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


  • -

Sanktuarium w Krzeszowie

Kategoria:Aktualności

Dnia 19 czerwca 2017 r delegacja Cechu Rzemiosł Budowlanych wzięła udział w obchodach 20-lecia ozdobienia koronami papieskimi Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Podczas zakończenia Eucharystii Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej p . Zbigniew Ładziński wraz z Starszym

„Zobacz więcej”


  • -

Św. Bożego Ciała

Kategoria:Aktualności

Dnia 15 czerwca br. rozpoczeły się główne obchody Bożego Ciała .Uroczystość  rozpoczeła się msza święta, której przewodniczył J.E. Ks. Abp. Józef Kupny Metropolita Wrocławski. W uroczystościach wzięła udział delegacja Cechu Rzemiosł Budowlanych wraz z rodzinami.Po skończonej mszy św.

„Zobacz więcej”


  • -

Sanktuarium w Krzeszowie

Kategoria:Aktualności

Cech Rzemiosł Budowlanych serdecznie zaprasza rzemieślników oraz emerytów/rencistówna wyjazd do Sanktuarium w Krzeszowie. W Sanktuarium o godz..18.00 odbędzie się XX rocznica Koronacji Matko Bożej. Wyjazd odbędzie się w dniu 19.06.2017 r. o godz.15.30 z

„Zobacz więcej”


  • -

Pielgrzymka na Jasną Górę

Kategoria:Aktualności

Zarząd Cechu Rzemiosł Budowlanych serdecznie zaprasza

do wzięciu udziału w Pielgrzymce na Jasną Górę ,która odbędzie się dnia 25 czerwca br. 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa  w biurze cechu pod nr tel.71/344-83-27

„Zobacz więcej”


  • -

Boże Ciało

Kategoria:Aktualności

Dolnośląska Rada Rzemiosła zaprasza na msze świętą ,która odbędzie się w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela 15 czerwca br. o godzinie 9.00. Po mszy odbędzie się uroczysta procesja do bazyliki Św. Elżbiety. Pierwszy ołtarz będzie należeć do Rzemiosła Dolnośląskiego.

„Zobacz więcej”


  • -

Walne Zgromadzenie

Kategoria:Aktualności

Każdego roku rzemieślnicy Cechu Rzemiosł Budowlanych spotykają się na Walnym Zgromadzeniu. W tym roku WZ odbyło się dnia 2 czerwca w hotelu Vega i było znaczącym wydarzeniem ze względu na swój charakter sprawozdawczo-wyborczy. Obecnie kończy się bowiem kadencja

„Zobacz więcej”


  • -

Walne Zgromadzenie(przypomnienie)

Kategoria:Aktualności

Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu 

Zaprasza wszystkich  Rzemieślników na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 02.06.2017r. Równocześnie informujemy o konieczności opłacenia składek członkowskich. Zawiadamiamy, iż zgodnie ze statutem par. 23 pkt. 3 Członkowie, którzy  zalegają z zapłatą składek cechowych powyżej 3 miesięcy będą pozbawieni prawa wybieralności do organów cechu.