Ankieta dla kierunków działania Zarządu

Wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych w działania Cechu, którzy chcieliby wyrazić swoje zdanie odnośnie kierunków działania Zarządu, prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do biura Cechu lub przesłanie jej mailem na adres: dyrektor@crzb.com.pl

Wszystkim, którzy podzielą się swoimi przemyśleniami  i wypełnią ankietę Zarząd Cechu Serdecznie dziękuje.

ANKIETA

 1. Proszę podać, którymi kierunkami działania powinien zająć się Zarząd w roku bieżącym?

  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

 2. Proszę podać, którymi kierunkami działania powinien zająć się Zarząd w latach kolejnych?

  ………………………………………………………………………………………………………………………

 3. Jak często powinny być organizowane wyjazdy cechowe integracyjne?

  …………………………………………………………………………………………………………………….

 4. Jak często powinny być organizowane wyjazdy cechowe konferencyjno – szkoleniowe?

  ………………………………………………………………………………………………………………………….

 5. Co zmieniłaby Pani/Pan w działaniu Zarządu?

  …………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………..

  ………………………………………………………………………………………………………………………

 6. Co Pani/Pana zdaniem, mogłoby wpłynąć na lepsze wyniki i wizerunek Cechu jako podmiotu? Nie chodzi tu o sytuację finansową. ……………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 7. Czy Pan/Pani chciałby/aby, bardziej zaangażować się w działalność Cechu?

  ………………………………………………………………………………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

—————————————————————————————————————————