Sanktuarium w Krzeszowie

  • -

Sanktuarium w Krzeszowie

Kategoria:Aktualności

Dnia 19 czerwca 2017 r delegacja Cechu Rzemiosł Budowlanych wzięła udział w obchodach 20-lecia ozdobienia koronami papieskimi Cudownej Ikony Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Podczas zakończenia Eucharystii Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej p . Zbigniew Ładziński wraz z Starszym

Cechu Rzemiosł Budowlanych p. Marianem Fornalskim pełniącym również funkcję Wiceprezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej złożyli serdeczne gratulacje i życzenia Ks .prał. Marianowi Kopko.   Ks. prał. Marian Kopko – będący kustoszem krzeszowskiego seminarium otrzymał od Biskupa Legnickiego Dekret powołujący Go na Kapelana Rzemiosła Diecezji Legnickiej.

Galeria foto