Harmonogram działań

  • Wizyta w Biurze Cechu – kandydat otrzyma wykaz zakładów rzemieślniczych naszego Cechu, uprawnionych do szkolenia młodocianych oraz niezbędne druki i informacje. 
  • Wyszukanie zakładu rzemieślniczego, który zapewni praktyczna naukę zawodu – Zakład wyda kandydatowi zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu – druki zaświadczeń – do pobrania w Biurze Cechu lub na stronie internetowe.
  • Złożenie w Biurze Cechu dokumentów – kandydat przyjęty do szkoły zawodowej składa w Biurze Cechu dokumenty do umowy o naukę zawodu. 
  • Podpisanie umowy – kandydat wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym przychodzi do biura Cechu i podpisuje umowę o pracę w celu nauki zawodu. 
  • Dostarczenie podpisanej umowy – Zawartą umowę kandydat zanosi do pracodawcy do szkoły zawodowej. Niewykonanie powyższych zadań spowoduje skreślenie kandydata z listy uczniów.