Walne Zgromadzenie(przypomnienie)

  • -

Walne Zgromadzenie(przypomnienie)

Kategoria:Aktualności

Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu 

Zaprasza wszystkich  Rzemieślników na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 02.06.2017r. Równocześnie informujemy o konieczności opłacenia składek członkowskich. Zawiadamiamy, iż zgodnie ze statutem par. 23 pkt. 3 Członkowie, którzy  zalegają z zapłatą składek cechowych powyżej 3 miesięcy będą pozbawieni prawa wybieralności do organów cechu.