Walne Zgromadzenie

  • -

Walne Zgromadzenie

Kategoria:Aktualności

Każdego roku rzemieślnicy Cechu Rzemiosł Budowlanych spotykają się na Walnym Zgromadzeniu. W tym roku WZ odbyło się dnia 2 czerwca w hotelu Vega i było znaczącym wydarzeniem ze względu na swój charakter sprawozdawczo-wyborczy. Obecnie kończy się bowiem kadencja

Zarządu i członkowie Cechu wybierają nowe władze. Na początku Walnego Zgromadzenia wręczone zostały zasłużonym rzemieślnikom honorowe odznaczenia. Otrzymali je panowie Tomasz Jakubek, Piotr Kobylański, Tomasz Kobylański, Zbigniew Janiszewski i Andrzej Konczak. Laureatem Rzemieślnika Roku został pan Feliks Moskowski. Następnie ciepło i serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej pan Zbigniew Ładziński, wskazując przy tym na doniosłe znaczenie rzemiosła oraz naszego Cechu w regionie dolnośląskim. Później odczytane zostały sprawozdania Organów Cechowych. Kolejno Starszy Cechu pan Marian Fornalski przedstawił pana Aleksandra Podolskiego Wielkiego Regenta i Księcia oraz uroczyście wręczył pamiątkowe medale dziękując ustępującej władzy. 

Dalsza cześć Walnego Zgromadzenia polegała na wyborach Starszego Cechu, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącego Sądu Cechowego. Następnie dokonano wyboru członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego. Niezmiernie cieszymy się, że na kolejną kadencję na stanowisku Starszego Cechu pozostał pan Marian Fornalski. W miejsce pana Józefa  Bialeckiego, który w związku z przejściem na emeryturę nie  będzie już pełnił funkcji Drugiego Podstarszego, Walne Zgromadzenie powołało pana Macieja Srokę. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Walne Zgromadzenie wybrało pana Kazimierza Sochę, a na przewodniczącego Sądu Cechowego pana Zbigniewa Śmigielskiego. Dalsza cześć obrad przebiegała w bardzo dobrej atmosferze.

Galeria foto zobacz