Na czym polega nauka zawodu?

Nauka zawodu obejmuje:

  • Naukę praktyczną – w zakładach rzemieślniczych naszego Cechu. W biurze Cechu kandydat zawrze z zakładem rzemieślniczym umowę o pracę w celu nauki zawodu.
  • Naukę teoretyczną – w zasadniczej szkole zawodowej lub na płatnym kursie w Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje na temat nauki teoretycznej: