Na czym polega nauka zawodu?

Nauka zawodu obejmuje:

  • Naukę praktyczną- w zakładach rzemieślniczych naszego Cechu. W biurze Cechu kandydat zawrze z zakładem rzemieślniczym umowę o pracę w celu nauki zawodu.
  • Naukę teoretyczną – w zasadniczej szkole zawodowej lub na płatnym kursie w Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu. 
Szczegółowe informacje na temat nauki teoretycznej:
  •  ZSZ nr 5 we Wrocławiu, ul. Dawida 5/7, tel. 71/ 367-20-18, http://www.zsz5wroclaw.home.pl/
  • Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu, pl. Solny 13, tel. 71/725-73-66, www.izba.wroc.