Nauka zawodu w cechu

CECH RZEMIOSŁ BUDOWLANYCH WE WROCŁAWIU prowadzi szkolenie uczniów w zawodach:

  • Elektryk
  • Stolarz
  • Monter instalacji i urządzeń
  • Murarz
  • Technolog robót wykończeniowych

Kandydat do nauki zawodu musi spełnić następujące warunki:

  • Ukończone gimnazjum.
  • Nauka zawodu dotyczy młodocianych – czyli osób, które w dniu rozpoczęcia nauki zawodu mają ukończone 16 lat, ale nie ukończyły 18 lat.
  • Uwaga: Kandydat, który do dnia rozpoczęcia nauki nie ukończy 16 lat musi posiadać pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości podjęcia nauki w zawodzie.
  • Nie jest możliwe rozpoczęcie nauki zawodu przez osoby, które skończyły 18 lat!
  • Stan zdrowia bez przeciwwskazań do pracy w zawodzie – potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny pracy.