Nauka zawodu w cechu

Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu prowadzi szkolenie uczniów w zawodach:

  • Elektryk
  • Stolarz
  • Monter inst. i urządzeń
  • Murarz
  • Technolog rob. wykończeniowych

Kandydat do nauki zawodu musi spełnić następujące warunki:

  • Ukończone gimnazjum.
  • Nauka zawodu dotyczy młodocianych- czyli osób, które w dniu rozpoczęcia nauki zawodu mają ukończone 16 lat, ale nie ukończyły 18 lat.
  • Uwaga: Kandydat, który do dnia rozpoczęcia nauki nie ukończy 16 lat- musi posiadać pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości podjęcia nauki w zawodzie.
  • Nie jest możliwe rozpoczęcie nauki zawodu przez osoby, które skończyły 18 lat!
  • Stan zdrowia bez przeciwwskazań do pracy w zawodzie – potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny pracy.