Kontakt

CECH RZEMIOSŁ BUDOWLANYCH WE WROCŁAWIU

Biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00

Kierownik biura: Beata Kicińska-Sadza

Telefony kontaktowe:  507 187 707 lub  600 466 825 
e-mail: sekretariat@crzb.com.pl

ul. Kazimierza Wielkiego 15 / K2 2
50-073 Wrocław

NIP: 896-000-70-28

nr konta bankowego:
28 2030 0045 1110 0000 0035 6270