Wadium

Poręczenie wadiów przetargowych
Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp.Z.O.O oferuje przedsiębiorcom
poręczenie zapłaty wadium.
Poręczenie to udzielone jest za podmioty przystępujące do przetargu prowadzonego w oparcju o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych zobligowane przez jego organizatora do wniesienia zabezpieczenia w postaci wadium.