Monthly Archives: wrzesień 2017

  • -

Termomodernizacja energetyczna budynku D.I.R. Zmiana terminu składania ofert.

Kategoria:Aktualności

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu ogłasza ponowne zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy w zakresie termomodernizacji energetycznej budynku  Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu przy pl. Solnym 13(Sekretariat), który jest wpisany do rejestru zabytków.

„Zobacz więcej”


  • -

Termomodernizacja energetyczna budynku D.I.R.

Kategoria:Aktualności

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu ogłasza ponowne zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy w zakresie termomodernizacji energetycznej budynku  Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu przy pl. Solnym 13, który jest wpisany do rejestru zabytków.

„Zobacz więcej”


  • -

Wsparcie kreatywnych rzemieślników

Kategoria:Aktualności

Cech Rzemiosł Budowlanych informuje, że szkolenie w ramach projektu pt: ”Wsparcie kreatywnych rzemieślników – wykorzystaj fundusze unijne” odbędzie się dnia 26.09.2017 r. o godzinie 10.00 w budynku Izby Rzemieślniczej.


  • -

PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W TEGOROCZNYM PIKNIKU!

Kategoria:Aktualności

Zarząd Cechu Rzemiosł Budowlanych pragnie gorąco podziękować wszystkim przybyłym rzemieślnikom wraz z rodzinami oraz zaproszonym gościom za udział w tegorocznym Pikniku Rzemie – ślniczym, który odbył się w dniu 17.09.2017 r. Szczególnie podziękowania kierujemy dla Pana Krzysztofa Piłata.

„Zobacz więcej”


  • -

Konkurs dla mikro przedsiębiorców – rzemieślników

Kategoria:Aktualności

Konkurs skierowany do mikro przedsiębiorców – rzemieślników, prowadzących działalność na terenie Dolnego Śląska, w ramach Regionalnego Programu Opera- cyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 1.5A 

„Zobacz więcej”


  • -

Fundusze europejskie dla przedsiębiorców

Kategoria:Aktualności

W imieniu Wydziału Informacji o Funduszach Europejskich, Cech Rzemiosł Budowlanych  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pn. „Fundusze europejskie dla przedsiębiorców”, organizowanym przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) we Wrocławiu.

„Zobacz więcej”


  • -

Remont domu we Francji

Kategoria:Aktualności

Cech Rzemiosł Budowlanych, informuje, że otrzymał informacje dotycząca zlecenia – remontu domu we Francji.Dom wybudowany z gotowych elementów. Dom ma pow. ok. 300 m2 i położony jest we Francji, w ok. Montpelier.

 

 

„Zobacz więcej”


  • -

Uzupełnienie Zlecenia 2018

Kategoria:Aktualności

Biuro Cechu Rzemiosł Budowlanych informuje, iż otrzymało maila od p. Michała Bagilcz- inżyniera budowlanego- w sprawie  uzupełnienia kosztorysu na prace budowlane. Wysłane oferty  będą brane pod uwagę przy rozdzielaniu zleceń

„Zobacz więcej”


  • -

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE SZKOLENIOWO- PIKNIKOWE 

Kategoria:Aktualności

Zarząd Cechu Rzemiosł Budowlanych zaprasza wszystkich członków naszego Cechu oraz emerytów i rencistów wraz z rodzinami na spotkanie piknikowe, która odbędzie się dnia 17 września 2017 r. (niedziela). Część szkoleniowa skierowana do członków na-  szego Cechu dotycząca projektów realizowanych przez Dolnośląska Izbę

„Zobacz więcej”


  • -

Środki europejskie dla zakładów rzemieślniczych

Kategoria:Aktualności

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne dotyczące wdrożenia innowacji pro – duktowej i procesowej MŚP unowocześnienie/

„Zobacz więcej”