Termomodernizacja energetyczna budynku D.I.R.

  • -

Termomodernizacja energetyczna budynku D.I.R.

Kategoria:Aktualności

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu ogłasza ponowne zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy w zakresie termomodernizacji energetycznej budynku  Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu przy pl. Solnym 13, który jest wpisany do rejestru zabytków.

W zakres robót w szczególności wchodzi: wymiana i renowacja stolarki okiennej, docieplenie stropów i ścian zewnętrznych patio, montaż instalacji pompy ciepła  powietrze – woda, wymiana wewnętrznej instalacji c.o., montaż instalacji fotowoltaicznej. Szczegółowe informacje (opis przedmiotu zamówienia) można pobrać ze strony Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  oraz na stronie Izby:  www.izba.wroc.pl/zapytania-ofertowe/.

Termin składania ofert upływa z dniem 29.09.2017 godz.10.00.