Bądźmy ich uczniami, a nawet naśladowcami!

  • -

Bądźmy ich uczniami, a nawet naśladowcami!

Kategoria:Aktualności

Mszą św. sprawowaną w bazylice garnizonowej p.w. św. Elżbiety raz spotkaniem przy Pomniku Rotmistrza Witolda Pileckiego mieszkańcy Wrocławia uczcili  73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W uroczystościach  zorganizowanych przez

Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Komendę Garnizonu Wrocławskiego Wojska Polskiego uczestniczyli m.in. : wicewojewoda dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński, dowódca Garnizonu Wrocławskiego WP gen. bryg. Wojciech Lewicki, członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzy Michalak, wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki,  przedstawiciele wrocławskich instytucji, stowarzyszeń, organizacji kombatanckich, młodzieżowych itp. Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą reprezentowała delegacja pod przewodnictwem  wiceprezesa DIR, Starszego naszego Cechu Mariana Fornalskiego

Rocznicowe obchody rozpoczęły się przy Pomniku Rotmistrza Witolda Pileckiego, ofiary Powstania Warszawskiego. Hołd  jego ofiarom  i cześć żyjącym jego uczestnikom oddali w swoich wystąpieniach przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Odczytano także specjalny list od ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Po apelu pamięci, salwie honorowej złożono wieńce i wiązanki kwiatów. W tym gronie nie zabrakło również delegacji naszej Izby.  Z towarzyszeniem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych oraz przy wykorzystaniu specjalnego śpiewnika przygotowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej uczestnicy uroczystości śpiewali pieśni i piosenki Powstania Warszawskiego         

Mszy św. sprawowanej  przez kapelanów wojskowych i organizacji kombatanckich przewodniczył ks. ppor. Błażej Woszczek. W homilii ks. płk, dr hab. Henryk Szareyko podkreślił m.in. , że na barykadach trwali warszawscy powstańcy, bohaterowie tamtych dni, naszego narodu, pierwsi niezłomni żołnierze Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dzisiaj wspominamy ofiarę ich krwi, życia, gotowość do poświęcenia wszystkiego  co mieli najcenniejszego  w swoim życiu na rzecz Ojczyzny, celem jej wyzwolenia z niewoli okupacyjnej, przywrócenia Polsce wolności, niepodległości, suwerenności. – Bądźmy ich uczniami, a nawet naśladowcami. Cześć i chwała bohaterom – apelował kończąc homilię ks. płk. H. Szareyko.