Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców

  • -

Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców

Kategoria:Aktualności

Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp. k. wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w projekcie „Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców – konkretnie,

przystępnie i fachowo!” współfinansowanym ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach projektu oferujemy Państwu możliwość wykorzystania aż 54 godzin na uzyskanie potrzebnej wiedzy z zakresu zamówień publicznych.

Projekt obejmuje 3 obligatoryjne etapy wsparcia:

  •  szkolenia grupowe trwające 32 godziny lekcyjne – połączenie teorii (16 godzin) wraz z warsztatem praktycznym (16 godzin). Odbywać się będą w formie 2 razy po 2 dni szkoleniowe. Pracownicy biorący udział w szkoleniu powinni  być zaangażowani lub planowani do zaangażowania w proces ubiegania się Państwa przedsiębiorstwa o zamówienia publiczne na terenie Polski. Zapewniamy wysokiej jakości materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Szkolenie poprowadzi Pan Andrzej Łukaszewicz.

  • Kolejnym etapem jest doradztwo indywidualne dla Państwa przedsiębiorstwa, na które składa się 10 godzin zegarowych. Na doradztwie zostaną omówione problemy zgłaszane przez Państwa pracowników. Zapewniamy dojazd doradcy do siedziby przedsiębiorstwa.
  • Punkt konsultacyjno-doradczy to możliwość skorzystania z 12 godzindoradztwa indywidualnego. Przedsiębiorca uzyska profesjonalną pomoc w zakresie m.in. omówienia wątpliwości związanych z udziałem w danym postępowaniu przetargowym, opracowania lub zweryfikowania pisma na potrzeby uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Koszt udziału w projekcie wynosi: 997,07 zł + VAT <możliwość rozłożenia płatności na raty>

Koszt udziału dodatkowego pracownika: 120,70 zł + VAT.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na naszej stronie internetowej:www.pzp.wgpr.pl

Osoba do kontaktu:

Magdalena Kaczmarek

T: 515 615 702

E: m.kaczmarek@wgpr.pl

Termin projektu przewidziano w terminie wrzesień/październik,Wrocław.Osoby zainteresowane udziałem proszone sa o kontakt z biurem Cechu do dnia 31.08.2017 sekretariat@crzb.com.pl bądź telefonicznie 71/344-83-27