Wczasy pod Gruszą

  • -

Wczasy pod Gruszą

Kategoria:Aktualności

Zarząd Cechu Rzemiosł Budowlanych przypomina, iż do dnia 30.06.2017r. będą przyjmowane wnioski dotyczące wczasów pod gruszą.Taki wniosek powinien być podpisany i złożony w biurze Cechu w terminie lub przesłany drogą pocztową. Wnioski złożone po terminie

nie będą rozpatrywane.Warunkiem przyjęcia wniosku jest wykazanie uregulowania bieżących składek członkowskich. Przypominamy również,iż "nowi rzemieślnicy" po raz pierwszy taki wniosek mogą złożyć po 3-latach członkostwa w Cechu.

Wczasy pod gruszą przyznawane są raz na dwa lata.  

Formularz do pobrania