Walne Zgromadzenie

  • -

Walne Zgromadzenie

Kategoria:Aktualności

Cech Rzemiosł Budowlanych informuje, że zostały przesłane  pocztą zaproszenia na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 02.06.2017 roku. Równocześnie informujemy o konieczności opłacenia składek członkowskich.Zawiadamiamy, iż zgodnie ze statutem par. 23 pkt. 3

Członkowie, którzy  zalegają z zapłatą składek cechowych powyżej 3 miesięcy będą pozbawieni prawa wybieralności do organów cechu.