Monthly Archives: listopad 2021

  • -

Pilne i ważne ogłoszenie

Uwaga Szanowni  Rzemieślnicy!!!

Zapraszamy do złożenia w terminie do dnia 30.11.2021 roku, zapotrzebowania na uczniów do swoich zakładów / firm – na rok szkolny 2022/2023.

Zestawienie przedłożone zostanie szkole przy ul. Dawida, z którą to Dolnośląski Cech Rzemiosł Budowlanych i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu współpracuje od wielu lat.

Informacje o możliwości odbycia praktyk można złożyć w biurze Cechu lub wysłać na adres sekretariat@crzb.com.pl albo  zgłosić telefonicznie  na numer 71 725 73 66.

Dziękujemy


  • -

  • -

  • -

ZAPROSZENIE WROCŁAWSKIEJ RADY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO–TECHNICZNYCH NOT

Szanowni Państwo,

W imieniu Wrocławskiej Rady FSNT NOT pragniemy zaprosić rzemieślników zrzeszonych w Cechach do udziału w wydarzeniu.

Dolnośląski Cech Rzemiosł Budowlanych i Małej Przedsiębiorczości.

 

Więcej informacji w piśmie Organizatora.

      WROCŁAWSKA RADA FEDERACJI

                         STOWARZYSZEŃ NAUKOWO–TECHNICZNYCH NOT

   www.not.pl/FB

 Wrocławska Rada FSNT NOT organizuje Konferencję popularno-naukową „Żywienie w czasie pandemii – nowe wyzwania” wraz z towarzyszącym kiermaszem produktów regionalnych, tradycyjnych i rękodzielniczych w dniach 10 – 11 grudnia 2021 r. (piątek-sobota) w budynku Domu Technika NOT we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 74.

W piątek, 10 grudnia w godzinach 13.00 – 15.00, planujemy przeprowadzenie kilku wykładów popularno-naukowych przeznaczonych dla szerokiego gremium społeczeństwa. Wykłady dotyczyłyby m.in. wyzwań żywieniowych w dobie pandemii wirusa COVID-19, zmiany w preferencjach żywieniowych konsumentów w czasie pandemii i ich nowych potrzeb, negatywnych i pozytywnych sposobów odżywiania oraz rozwoju rynku określonych produktów (żywność związana ze zdrowiem).

W ramach propagowania wyrobów proekologicznych i zdrowotnościowych odbędzie się kiermasz, który w piątek i sobotę trwałby od godz. 10.00 do godziny 17.00.

Zapraszamy Państwa jako wystawców, przestrzeń wystawowa udostępniona byłaby odpłatnie, tzn. stoisko 3×3 m za 1 dzień handlowy to koszt 100 zł brutto, za dwa dni handlowe to koszt 150 zł brutto. Istnieje możliwość podłączenia do prądu.

W dniu konferencji oraz kiermaszu samochody osobowe mogą parkować przed wejściem głównym Domu Technika NOT tylko w celu wyładowania towaru.

Organizatorzy podejmą starania o jak najszersze rozpropagowanie tego wydarzenia wśród mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. Równocześnie prosząc potencjalnych wystawców o rozpropagowanie informacji w jak najszerszych kręgach własnych odbiorców i znajomych.

Planowane przez nas wydarzenie przyczyni się nie tylko do umożliwienia producentom i usługodawcom sprzedaży swojej oferty, ale również do poszerzenia wiedzy, w zakresie żywności w czasie pandemii.

Szczegółowe informacje można uzyskać u:

Agnieszki Nawirskiej-Olszańskiej – agnieszka.nawirska-olszanska@not.pl

Moniki Kołodziejczak – monika.kolodziejczak@not.pl

Tel. 71 347 14 04; 531 326 917


  • -

Msza Święta za zmarłych Rzemieślników

Msza Święta za zmarłych Rzemieślników

Dolnośląski Cech Rzemiosł Budowlanych i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu uprzejmie informuje, że Msza Święta w intencji zmarłych Członków naszego Cechu oraz Ich rodzin będzie sprawowana 21 listopada w Katedrze Wrocławskiej o godz. 10.00

WAŻNE
Odczytanie listy zmarłych z Naszego Cechu nastąpi przed Eucharystią. Prosimy o przybycie na godz. 9:30.

Zbiórka pocztów sztandarowych, Rzemieślników w strojach rzemieślniczych o godz. 9.30 w stałym miejscu na parkingu przed wejściem do Kancelarii Katedralnej.
Potem przejście przed zakrystię i procesjonalne wyjście do ołtarza razem z koncelebransami. Po Błogosławieństwie procesjonalny powrót przed zakrystię.

Serdecznie zapraszamy.

Z poważaniem

Zarząd DCRZBiMP we Wrocławiu


  • -

Szanowni Cechowicze – Dnia 12 listopada, tj. piątek Biuro Cechu będzie nieczynne

Uwaga – ważne!!!

Szanowni Cechowicze

Dnia 12-go listopada, tj. w najbliższy piątek Biuro Dolnośląskiego Cechu będzie nieczynne.

Przepraszamy bardzo za wynikające z tego powodu utrudnienia i zapraszamy serdecznie już w poniedziałek,

w godzinach 7-15.

Z poważaniem

Kierownik Biura

Beata Kicińska-Sadza