Pilne i ważne ogłoszenie

Uwaga Szanowni  Rzemieślnicy!!!

Zapraszamy do złożenia w terminie do dnia 30.11.2021 roku, zapotrzebowania na uczniów do swoich zakładów / firm – na rok szkolny 2022/2023.

Zestawienie przedłożone zostanie szkole przy ul. Dawida, z którą to Dolnośląski Cech Rzemiosł Budowlanych i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu współpracuje od wielu lat.

Informacje o możliwości odbycia praktyk można złożyć w biurze Cechu lub wysłać na adres sekretariat@crzb.com.pl albo  zgłosić telefonicznie  na numer 71 725 73 66.

Dziękujemy