Kategoria : Aktualności

  • -

  • -

Nekrolog – Pan Andrzej Wronkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • -

Nekrolog – Pan Kurt Góral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wieloletni Członek Cechu Pan Kurt Góral

 


  • -

  • -

ZAPROSZENIE

NA IV PIELGRZYMKĘ

RZEMIEŚLNIKÓW I BRACTWA

ŚW. JÓZEFA DO KRZESZOWA

W PIĄTEK, 19 MARCA 2021 ROKU

Dolnośląski Cech Rzemiosł Budowlanych i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu informuje, iż dnia 19 marca 2021 roku odbędzie się 1 dniowa Pielgrzymka do Krzeszowa.

 

Program spotkania:

godz. 11.15   –   Kawa i Ciasto w Obsłudze Pielgrzyma;

godz. 12.00   –   Eucharystia w kościele p.w. św. Józefa podczas której Biskup Legnicki ogłosi kościół bracki Diecezjalnym Sanktuarium św. Józefa;

godz. 13.30   –   Agapa w Obsłudze Pielgrzyma;

godz. 14.30   –   Koronka do Bożego Miłosierdzia w bazylice.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biurem Cechu

Kierownik Biura   –   pani Agnieszka Urbańska

Telefon do biura: 71 725 73 66 lub 600 466 825
Adres e-mail:        sekretariat@crzb.com.pl


  • -

  • -

Upominek dla Cechowiczów

Witamy wszystkich Członków Cechu DCRZBiMP we Wrocławiu

Mamy przyjemność poinformować, żę dla wszystkich osób związanych z Cechem czekają do odbioru kalendarze biurowe z naszym logo. Odbiór jest możliwy w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00.

Serdecznie zapraszamy


  • -

Informacja o opłacie składek członkowskich na rok 2021

Witamy serdecznie Szanownych Cechowiczów

 

Uprzejmie informujemy, iż decyzją Zarządu DCRZBiMP we Wrocławiu w roku 2021 składki członkowskie nie będą wymagane. Powodem zaniechania opłaty składek jest  sytuacja epidemiologiczna panująca od dłuższego czasu w naszym kraju.


  • -

Przerwa Świąteczno – Noworoczna w Dolnośląskim Cechu Rzemiosł Budowlanych i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu

Witamy serdecznie Szanownych Cechowiczów

Informujemy, iż Biuro DCRZBiMP we Wrocławiu w dniach od 21.12.2020 r. do 31.12.2020 r. będzie nieczynne. Jakiekolwiek sprawy można zgłaszać telefonicznie lub e-mailowo.

Z poważaniem

Biuro DCRZBiMP we Wrocławiu


  • -

Porządek obrad Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia z dnia 11.09.2020r.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego i Uzupełniającego, które odbędzie się 11 września 2020 r. o godzinie 14,00 w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Plac Solny 13, w sali nr 18, drugie piętro (jest winda)

WYBÓR

Komisji Rewizyjnej członków Dolnośląskiego Cechu         Rzemiosł         Budowlanych      i      Małej
Przedsiębiorczości   w   dniu   11.09.2020 r:
1.          Otwarcie      Walnego      Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego        i        Sekretarza        Walnego
Zgromadzenia;
3.      Wybór    Komisji    Mandatowo  –  Skrutacyjnej
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego         Walnego        Zgromadzenia i  głosowanie  nad  przyjęciem  porządku  obrad;
5.       Zatwierdzenie regulaminu obrad;
6.     Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej  i  ich  wybór  przez  głosowanie;
7.     Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na  ostatnim  Walnym  Zgromadzeniu;
8. Sprawozdanie z działalności organów statutowych  Cechu  za  rok  2019
– Zarządu,
– Komisji Rewizyjnej,
– Sądu Cechowego;
9.    Sprawozdanie   finansowe   za   rok  2019  wraz   z   propozycją   podziału   nadwyżki;
10.    Program działalności Cechu na rok 2020;
11.     Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sprawozdanie z działalności Cechu za 2019 rok,
b) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019,
c) sprawozdanie Sądu Cechowego za 2019,
d) sprawozdanie finansowe za 2019,
e) nadanie tytułu emerytowanym kolegom                „ HONOROWY CZŁONEK CECHU ”
– Józef Białecki
– Henryk Czepułkowski
– Józef Koziura