Archiwum autora: Tomasz

 • -

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTĄ MSZĘ

W imieniu

Dolnośląskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu zapraszamy Wszystkich Cechowiczów na Uroczyste Obchody 75 lat Rzemiosła Dolnośląskiego, które rozpoczną się uroczystą Mszą Świętą w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, pl. Katedralny 18, dnia 26 września 2021 roku o godz. 10.00

 

Po mszy św. odbędzie się ceremonia wręczenia odznaczeń rzemieślniczych oraz poczęstunek. Szczegóły otrzymanego zaproszenia publikujemy poniżej. – (prosimy kliknąć aby powiększyć)

Zaproszenie na 26.09.2021

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biurem Cechu

Kierownik Biura   –   pani Beata Kicińska-Sadza

Telefon do biura: 71 725 73 66 lub 600 466 825
Adres e-mail:        sekretariat@crzb.com.pl


 • -

 • -

Przerwa Świąteczno – Noworoczna w Dolnośląskim Cechu Rzemiosł Budowlanych i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu

Witamy serdecznie Szanownych Cechowiczów

Informujemy, iż Biuro DCRZBiMP we Wrocławiu w dniach od 21.12.2020 r. do 31.12.2020 r. będzie nieczynne. Jakiekolwiek sprawy można zgłaszać telefonicznie lub e-mailowo.

Z poważaniem

Biuro DCRZBiMP we Wrocławiu


 • -

Porządek obrad Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zgromadzenia z dnia 11.09.2020r.

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego i Uzupełniającego, które odbędzie się 11 września 2020 r. o godzinie 14,00 w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Plac Solny 13, w sali nr 18, drugie piętro (jest winda)

WYBÓR

Komisji Rewizyjnej członków Dolnośląskiego Cechu         Rzemiosł         Budowlanych      i      Małej
Przedsiębiorczości   w   dniu   11.09.2020 r:
1.          Otwarcie      Walnego      Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego        i        Sekretarza        Walnego
Zgromadzenia;
3.      Wybór    Komisji    Mandatowo  –  Skrutacyjnej
4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego         Walnego        Zgromadzenia i  głosowanie  nad  przyjęciem  porządku  obrad;
5.       Zatwierdzenie regulaminu obrad;
6.     Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej  i  ich  wybór  przez  głosowanie;
7.     Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na  ostatnim  Walnym  Zgromadzeniu;
8. Sprawozdanie z działalności organów statutowych  Cechu  za  rok  2019
– Zarządu,
– Komisji Rewizyjnej,
– Sądu Cechowego;
9.    Sprawozdanie   finansowe   za   rok  2019  wraz   z   propozycją   podziału   nadwyżki;
10.    Program działalności Cechu na rok 2020;
11.     Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sprawozdanie z działalności Cechu za 2019 rok,
b) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019,
c) sprawozdanie Sądu Cechowego za 2019,
d) sprawozdanie finansowe za 2019,
e) nadanie tytułu emerytowanym kolegom                „ HONOROWY CZŁONEK CECHU ”
– Józef Białecki
– Henryk Czepułkowski
– Józef Koziura


 • -

Wyjazdowe Walne Zgromadzenie – wyjazd w terminie 11-13.09.2020 do Hotelu Kormoran w miejscowości Sulęcin

Biuro Dolnośląskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu informuje, że w dniach 11-13 września 2020 r (piątek – niedziela) w miejscowości Sulęcin, w Hotelu Kormoran odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Budowlanych. Porządek Obrad w najbliższym czasie zostanie do Państwa przesłany w formie elektronicznej.

UWAGA!!!

W związku z dynamicznie rozwijającą się niepewną sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju uprzejmie informujemy, iż decyzją Zarządu wyjazd zostaje odwołany a Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu, w dniu 11.09.2020r, w siedzibie Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, plac Solny 13, w sali 18, drugie piętro (jest winda).

Uprzejmie przypominamy o obowiązku zakrywania ust oraz nosa, oraz dezynfekcji rąk. Płyn do dezynfekcji znajduje się na miejscu natomiast maseczki we własnym zakresie.


 • -

Ogłoszenie na przetarg – remont pomieszczeń – Kazimierza Wielkiego 15

Kategoria:Aktualności

Dolnośląski Cech Rzemiosł Budowlanych i Małej Przedsiębiorczości we Wrocławiu
ogłasza przetarg wewnętrzny na remont 3 pomieszczeń (pokoi) znajdujących się na 4 piętrze, w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 15 (brama Hostelu Bemma).

W skład prac remontowych wchodzą następujące czynności:

 • wymiana instalacji elektrycznej i założenie liczników do każdego remontowanego pomieszczenia;
 • wymiana tablicy elektrycznej na 4 piętrze;
 • cyklinowanie parkietu i/lub polakierowanie;
 • malowanie;
 • ułożenie wykładziny dywanowej.

Wszelkie materiały przetargowe dostępne będą w Sekretariacie Cechu przy ul. Św. Antoniego 23 we Wrocławiu, w godzinach jego pracy tj od 7 do 15.

Termin wykonania robót jest ustalony na 30 dni od podpisania Umowy oraz przekazania placu budowy.

Szczegółowy wykaz prac modernizacyjno-budowlanych jest dostępny                           w Sekretariacie a termin składania ofert upływa z dniem 13.03.2020 (piątek).

Telefon kontaktowy do Sekretariatu Cechu: 71 725 73 66 lub 600 466 825


 • -

Spotkanie z Minister Olgą Semeniuk

Kategoria:Aktualności

Spotkanie z Minister Olgą Semeniuk

W siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się spotkanie z Panią Olgą Semeniuk, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju. Do zadań powołanej na początku roku Pani Minister będzie należało m.in. wsparcie i promocja polskiego rzemiosła.

Spotkaniem tym Prezes ZRP, Jan Gogolewski, oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Olga Semeniuk,  zgodnie z ustaleniami z ich spotkania roboczego w dniu 14 stycznia 2020 roku, rozpoczęli kolejny etap współpracy Ministerstwa Rozwoju z rzemiosłem.

Podczas dzisiejszego spotkaniu o charakterze dyskusyjnym – z udziałem Prezesa ZRP, przedstawicieli Prezydium Zarządu oraz biura ZRP – poruszono szereg kwestii nurtujących środowisko rzemieślnicze. Minister Semeniuk z kolei przedstawiła swoje propozycje działania.

Zasygnalizowano najważniejsze wyzwania, związane z oświatą zawodową – kształceniem uczniów i rolą dualnego systemu kształcenia, sprawami gospodarczymi – dostępem do funduszy na innowacje, postępującą cyfryzacją i trudnościami w prowadzeniu działalności gospodarczej przez rzemieślników, oraz ogólną kondycją rzemiosła w czasach zdominowanych przez tanią i nietrwałą produkcję łatwo dostępnych towarów. Wszyscy zgodzili się, że jest duża potrzeba wprowadzenia zmian, które umożliwią swobodny rozwój zakładów rzemieślniczych i wpłyną na odpowiedzialne podejście polskiego społeczeństwa do konsumpcji.

Minister Olga Semeniuk zapowiedziała szereg spotkań z przedstawicielami izb i cechów rzemieślniczych na terenie całego kraju, które pozwolą jej poznać charakter oraz problemy rzemiosła także w wymiarze lokalnym. Pierwsze z nich odbędzie się już jutro w Sandomierzu. Wstępnie przedstawiła również pomysły na promocję polskiego rzemiosła nie tylko na poziomie krajowym, ale również unijnym.

W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad powołaniem wydziału poświęconego wyłącznie sprawom rzemiosła i kwalifikacji zawodowych. Ma to zapewnić nie tylko kompleksowe, ale również skuteczne reprezentowanie interesów rzemieślników w administracji państwowej.

źródło: https://zrp.pl/spotkanie-z-podsekretarzem-stanu-ministerstwa-rozwoju/


 • -

Msze św. w intencji rzemiosła – Kalendarium 2020

Kategoria:Aktualności

Kalendarium 2020:

Msze św. w intencji rzemiosła

Katedra Wrocławska p.w. św. Jana Chrzciciela

 1. 16 luty – Dolnośląski Cech Rzemiosł Metalowych i Motoryzacyjnych,

Cech Elektryków, godz. 10.00

 1. ………marzec ( dokłada data będzie jeszcze przekazana)- Msza św. imieninowa Metropolity Wrocławskiego, godz. 11.00
 2. 15 marzec – Dolnośląski Cech Piekarzy i Cukierników,

Cech Rzemiosł Odzieżowo-Włókienniczych , godz. 10.00

 1. 19 marzec – III Pielgrzymka Rzemiosła Dolnośląskiego do kościoła św. Józefa, patrona rzemieślników, w Krzeszowie ( szczegóły będą przekazane do 14 lutego br.)
 2. 19 kwiecień – Cech Rzemiosł Budowlanych, godz. 10.00
 3. 10 maj – 75 rocznica powstania Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, 63 Święto Rzemiosła Dolnośląskiego, godz. 10.00
 4. 31 maj – II rocznica odejścia do Domu Pana ś/p ks. infułata Adama Drwięgi, wieloletniego duszpasterza rzemiosła dolnośląskiego. Cmentarz św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida-Modlitwa przy grobie Księdza Infułata- godz. 17.30. Msza św. w katedrze – godz.18.30.
 5. 11 czerwiec – Boże Ciało, godz. 9.00
 6. 27/28 czerwiec – Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła na Jasną Górę. Główny organizator- Dolnośląska Izba Rzemieślnicza ( szczegóły zostaną przekazane do końca lutego br.)
 7. 20 wrzesień – Cech Kominiarzy, Dolnośląski Cech Optyków, godz. 10.00
 8. 18 październik- Cech Rzemiosł Różnych

Cech Rzemiosł Skórzanych, godz. 10.00

 1. 15 listopad – Msza św. za zmarłych rzemieślników.
 2. 20 grudzień – Msza św. opłatkowa , godz. 10.00

Zbiórka rzemieślników pół godziny przed rozpoczęciem Eucharystii na parkingu przy kościele p.w. św. Idziego, potem przejście w togach rzemieślniczych do miejsc wyznaczonych w katedrze. Inne godziny obowiązują w pozycjach 7,8.


 • -

WYJAZD DO KARPACZA

Kategoria:Aktualności

WYJAZD DO KARPACZA W RAMACH SPOTKANIA KWARTALNEGO RZEMIEŚLNIKÓW ORAZ SPOTKANIE Z PREZESEM DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ

Wyjazd kwartalny odbędzie się w dniach 28,29.02 – 01.03.2020r.- Karpacz, hotel Karolinka.

Wyjazd dnia – 28.02.2020r.

1 dzień wyjazdu

9:15 – zbiórka. Wzgórze Andersa przy ul. Ślężnej ( tam gdzie zawsze)

10:00 – wyjazd

12:00 – obiad

13:30 – 14:00 – zwiedzanie zakładu, jednego z członków DIR

17:00 – przyjazd do hotelu

18:00 – kolacja

19:00 – konkurs gry w kręgle

możliwość skorzystania z strefy saun

2 dzień wyjazdu

9:00 – śniadanie

10:00 – wyjście w góry

wjazd wyciągiem na Małą Kopę

zejście pieszo lub zjazd wyciągiem

15:00 – obiad

16:00 – 18:00 – czas wolny

18:00 – uroczysta kolacja i spotkanie z Prezesem Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

3 dzień wyjazdu

01.03.2020 – powrót do Wrocławia

9:00 – śniadanie

10:00 – 12:00 – czas wolny – zwiedzanie- muzeum

13:00 – obiad

wykwaterowanie

14:30 – wyjazd powrotny do Wrocławia

Prosimy o zabranie ciepłej odzieży i odpowiedniego obuwia.

Plan wyjazdu może ulec zmianie.

Osoby zainteresowane wyjazdem są proszone o zgłaszanie się do biura Cechu lub telefonicznie pod niżej podanymi numerami telefonów:

 

 

 •         Pan Maciej Sroka                         606 480 015

 •         Pan Mateusz Sarnacki                693 089 909

 •         Pan Tomasz Wojciechowski      501 210 860

 

 

ostatecznie do dnia 06.02.2020r.

 

 

OPŁATY

Członkowie Cechu z opłaconymi na bieżąco składkami oraz emeryci – bezpłatnie

osoby towarzyszące – bezpłatnie

Osoby, które zgłoszą chęć wyjazdu, a nie pojadą i nie zgłoszą rezygnacji na czternaście dni przed planowanym wyjazdem, pokrywają 100% kosztów wyjazdu tj. 1100 zł

nr konta bankowego

28 2030 0045 1110 0000 0035 6270

 


 • -

DOLNOŚLĄSKI CECH RZEMIOSŁ BUDOWLANYCH I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WE WROCŁAWIU

Kategoria:Aktualności

Zgodnie z zatwierdzeniem Walnego Zgromadzenia

Zmianie uległa nazwa podmiotu

(Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu),

na

DOLNOŚLĄSKI CECH RZEMIOSŁ BUDOWLANYCH I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WE WROCŁAWIU