Wczasy pod gruszą

  • -

Wczasy pod gruszą

Kategoria:Aktualności

Zarząd CRZB przypomina, iż do dnia 30.06.2017r. będą przyjmowane wnioski dotyczące wczasów pod gruszą.Taki wniosek powinien być podpisany i złożony w biurze Cechu w terminie lub przesłany drogą pocztową. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.