Wyjazd do Częstochowy

WYJAZD DO CZĘSTOCHOWY

Podczas spotkania Dolnośląskiej Rady Duszpasterskiej Rzemiosła, która odbyła się w siedzibie Cechu Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu, jednym z tematów który omawiano był tegoroczny wyjazd rzemieślników na Jasną Górę. W przedmiotowej kwestii uzgodniono, że wyjazd Rzemieślników do Częstochowy w dniu 30.06.2019r, zorganizowany zostanie przez Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą. Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą uczestniczyć w wyjeździe, prosimy o bezpośrednie zgłaszanie się Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

 

https://jasnagora.pl/pl/dla-pielgrzymow/kalendarium/czerwiec-2018/