Wigilia Cech

Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu Wigillia 2015
  • Spotkanie opłatkowe seniorów Cechu Rzemiosł Budowlanych

Dnia 2 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe seniorów.

Spotkanie poprowadził Starszy Cechu-Marian Fornalski.W uroczystości uczestniczył Zarząd Cechu oraz pracownicy biura.

Starszy Cechu odznaczył złotym medalem imienia Jana Kilińskiego "Za zasługi dla rzemiosł polskiego" p.Józefa Paprockiego-naszego emeryta

niegdyś prowadzącego zakład w zawodzie dekarz-blacharz.p.Marian serdecznie pogratulował tak wysokiego odznaczenia i przypomniał o zasługach

 p.Józefa dla rzemiosła wrocławskiego oraz naszego Cechu.

Po części oficjalnej opłatek pobłogosławił jeden z ojców paulinów z Parafii Św.Mikołaja we Wrocławiu.

Zebrani goście długo wspominali minione lata działalności Cechu oraz śpiewali kolędy wraz z zespołem "Cechowianie"

 

  • Spotkanie opłatkowe rzemieślników Cechu

Coroczne spotkanie opłatkowe rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Budowlanych odbyło się dnia 18 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej Cechu.

Gospodarzem spotkania był Pn Marian Fornalski.

W uroczystości udział wzięli wszyscy człomkowie Zarządu Cechu,zrzeszeni przedsiębiorcy oraz pracownicy biura.

Honorowym gościem był: Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Zbigniew Ładziński.

Zebranych gości,rzemieślników oraz pracowników serdecznie powitał Starszy Cechu.

Po przemówieniu p.Mariana Fornalskiego oraz Prezesa Izby wszystkich obecnych powitał i pobłogosławił ks.inf.Adam Drwięga.

Duszpasterz życzył wszystkim sukcesów w pracy zawodowej oraz dziękował za przyjacielskie relacje jakie od wielu lat łączą "Cechowiczów"

Po oficjalnej części uroczystości zgromadzeni przełamali się opłatkiem po czym przystąpili do degustacji potraw z wystawnie zastawionego stołu.

Uroczystość wigilijna odbyła się w pięknej oprawie zespołu "Cechowianie" oraz występu gitarowego i skrzypkowego w wykonaniu Arama i George-Ormian z miasta 

Aleppo w Syrii.