Ramowy program szkolenia kursowego w zawodzie Renowator zabytków architektury

Ramowy program szkolenia kursowego w zawodzie: Renowator zabytków architektury

Kandydat do tego zawodu po szkoleniu kursowym winien umieć:

Naprawiać, remontować oraz odtwarzać brakujące elementy zabytkowej kamieniarki, zabytkowych konstrukcji murarskich, zabytkowych wypraw tynkarskich i detali wystroju architektonicznego przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów budowlanych oraz narzędzi, urządzeń i maszyn budowlanych, odpowiednich do danego zakresu robót ze znajomością technologii robót oraz umiejętnością czytania – rozumienia dokumentacji technicznej.

 

Do szczegółowych zadań renowatora zabytków należy:

 

– ocenianie zakresu robót renowacyjnych na podstawie wytycznych konserwatorskich, ekspertyz, opracowań np. badań  stratygraficznych, rysunków roboczych, zdjęć fotograficznych i wizji lokalnej;

– ustalanie potrzebnych materiałów, narzędzi i urządzeń do prac renowacyjnych;

– przygotowywanie kamieni i zapraw do renowacji konstrukcji murowych;

– rozbiórka uszkodzonych elementów zabytkowych obiektów budowlanych;

– przygotowywanie brakujących detali architektonicznych z kamienia,

– osadzanie brakujących detali architektonicznych;

– naprawianie i konserwowanie uszkodzonych, stropów, schodów, sklepień, cokołów, fundamentów itp.;

– odgrzybianie i impregnowanie budowli;

– osadzanie odlewów i płaskorzeźb kamiennych na ścianach;

– odtwarzanie łukowych przesklepień, otworów i sklepień;

– spoinowanie murów i sklepień;

– wzmacnianie, wg. technicznej dokumentacji, kotwami stalowymi murów budowli zabytkowych, ściągami i za pomocą  iniekcji zaczynów i zapraw cementowych;

– czyszczenie elewacji z płyt kamiennych, płaskorzeźb i rzeźb kamiennych za pomocą tzw. „gumowania”, piaskowania pod  ciśnieniem, szlifowania papierem ściernym i tarczami szlifierskimi; 

– konserwowanie wyczyszczonych powierzchni płynami i pastami zabezpieczającymi przed korozją chemiczną i  biologiczną oraz wypełniającymi pory i drobne pęknięcia materiału elewacji lub detalu architektonicznego;

– rozpoznanie stanu nurów – przyczyny i skutki zawilgocenia i zasolenia, metody usuwania;

– podstawowe informacje o najważniejszych surowcach skalnych występujących na Dln. Śląsku używanymi w  architekturze i budownictwie regionalnym m.in. granity, piaskowce, marmury, wapienie, serpentynity, sjenity;

zagadnienia prawne – podstawowe informacje m.in. podstawy prawne wykonywania robót.

Pokaz czyszczenia kamienia metodą laserową, ok. 2 godz. w pracowni laserowej konserwacji kamienia.

Dodatkowo dla zainteresowanych,istnieje możliwość,po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu się,zwiedzania kamieniołomu i zapoznania się z technologią wydobycia i przeróbki kamienia w Strzegomiu-firma GRANITEX.Dojazd na koszt kursantów-słuchaczy.