Fundacja Centrum Edukacyjno- Gospodarcze

Cech Rzemiosł Budowlanych przy współpracy z Fundacją Centrum Edukacyjno Gospodarcze objął po raz III Honorowym patronatem kolejną edycję konkursu,zobowiązując się do ufundowania 3 rzeczowych nagród dla najlepszych pomysłodawców nowych idei dla rzemiosła polskiego.

 

Tematy konkursowe III edycji były następujące:

 

1.Znając działanie gospodarki rynkowej zaprezentuj sposób prowadzenia małej rodzinnej firmy.Wskaż jak te podmioty mogą uzyskać przewagę konkurencyjną.

 

2.Znaczenie marketingu,jego działanie i zakres w przedsiębiorstwach małych i mikro.

 

Zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem osób biorących udział w konkursie. Uczestnicy w bardzo pomysłowy sposób zaprezentowali zagadnienia związane z tematami prac. Komisja konkursowa Cechu bardzo pozytywnie oceniła zaangażowanie włożone przez uczestników.Laureaci zostali docenieni za sposób napisania prac poparty szeroką wiedzą.

 

Gala wręczenia nagród miała miejsce w Sali Konferencyjnej Cechu Rzemiosł Budowlanych przy ul.Św.Antoniego 23.W uroczystości wzięły udział:

– władze Cechu Rzemiosł Budowlanych,

– uczniowie szkoły,

– zarząd Fundacji Centrum Edukacyjno – Gospodarcze.

Starszy Cechu Marian Fornalski serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych gości przytaczając krótką historię Cechu a uczniowie pzygotowali w formie multimedialnej wiele ciekawych zagadnień dotyczących znaczenia marketingu w przdsiębiorstwach.

Następnie została odczytana lista nagrodzonych i wyróżnionych prac. 

I Miejsce – p.Karolina Stasiak

II Miejsce -p.Agnieszka Karkulewska

III Miejsce-Agnieszka Kosowska