ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,
w imieniu Zarządu , mam zaszczyt zaprosić Członków Cechu na sprawozdawcze
Walne Zgromadzenie Cechu Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu,
które odbędzie się w dniu 10 maja 2024 r. :
-na godz. 9:00 w pierwszym terminie,
-na godz. 9:30 w drugim terminie.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w :
Centrum Kultury Agora
ul. Serbska 5a, 51-111 Wrocław.

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne bądź mailowe obecności na Walnym Zgromadzeniu
w terminie do 01.05.2024r.

  • telefonicznie na numer :507 187 707
    lub
    -na adres e-mail: sekretariat@crzb.com.pl