Turniej na najlepszego Ucznia w zawodzie Cukiernik i Piekarz.

20 marca w Sali Wielkiej Wrocławskiego Ratusza odbyło się uroczyste zakończenie
XXIX edycji Ogólnopolskiego Turnieju na najlepszego Ucznia w zawodzie Cukiernik i Piekarz.
Tematem przewodnim turnieju byli Polscy Olimpijczycy.
Honorowy patronat nad Turniejem objęli: MON,Wojewoda Wrocławski, Marszałek Województwa
Dolnośląskiego , Dolnośląski Kurator Oświaty , Prezydent Miasta,Prezes ZWP.
Laureaci i finaliści turnieju są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz uzyskują z etapu
pisemnego najwyższy wynik.
O nagrody rzeczowe dla zwycięzców zadbali liczni sponsorzy.
W tym roku najlepszymi Piekarzami okazali się :
I miejsce Zuzanna Julia Jóźwiak CKZ Gdańsk
II miejsce Filip Kostrzewski CKZ Gdynia
III miejsce Kacper Kamiński ZSZ nr 5 Wrocław
Najlepsi Cukiernicy to:
I miejsce Krzysztof Klepczyk ZSZ nr 5 Wrocław
II miejsce Amelia Kubacka ZS Ponadpodstawowych Krosno
III miejsce Amelia Drela ZS Spożywczych i Hotelarskich Radom
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy !
Zarząd i Biuro Cechu Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu