Aktualności
Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie

Cech Rzemiosł Budowlanych informuje, że 19 maja 2023 roku odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu.

Zarząd dziękuje wszystkim obecnym na posiedzeniu za obecność.