Szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dnia 10.04.2019 o godz. 10:00 w siedzibie Cechu Rzemiosł Budowlanych, dla Członków Cechu, odbędzie się

szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP.

Pracodawca, który posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

  • zatrudnia do 10 pracowników albo
  • zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Potwierdzeniem ukończenia szkolenia będzie wydane zaświadczenie na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z późn. zm.)

Program szkolenia będzie uwzględniał osobny moduł pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenie będzie prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Cena szkolenia 150 zł BHP, 40 zł pomoc przedmedyczna, RAZEM 190 zł

Prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do 7.04.2019 roku- numer telefonu 502 276 222