Zaproszenie na bezpłatne szkolenie – Prawo Zamówień Publicznych