Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Cechu – 3 września 2021 r.