• -

Kategoria:Aktualności

Cech Rzemiosł Budowlanych zleci odmalowanie klatki schodowej od I do V piętra znajdującej się w kamienicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 15. Zestawienie kolorystyki klatki schodowej i części wspólnych:

 

1.ściany wraz z lamperią do sufitu – NCS S 1000N
2.boczne części biegu schodów – NCS S 1000N
3.sufity, spód biegu schodów, sklepienia w części wejścia do bramy wraz ze ściankami po obu stronach bramy wejściowej – białe.
Prosimy zastosować lamperie zmywalną.
4. grzejniki, wnęki na grzejniki pod parapetami, wnęki okienne oraz obrysy (wewnętrzne części) wejścia do drugich drzwi (tam gdzie wcześniej był domofon), obrys okna portierni, obrys przejścia przed pierwszym biegiem schodów – NCS S 2500N
Oferty należy składać w terminie do dnia 5.11.2018 w formie elektronicznej bądź osobiście w biurze Cechu.
Prosimy o przygotowanie ich w programie kosztorysowym NORMA.
Osoby zainteresowane ww. oferta proszone są o kontakt z biurem Cechu.
Tel.603-320-911 lub e-mail: kierownik@crzb.com.pl