UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE KSIĘDZA INFUŁATA ADAMA DRWIĘGI

  • -

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE KSIĘDZA INFUŁATA ADAMA DRWIĘGI

Kategoria:Aktualności

Poniedziałek 4 VI 2018r.:W uroczystość Bożego Ciała w godzinach porannych odszedł do Domu Ojca nasz wieloletni duszpasterz Ksiądz Infułat Adam Drwięga.
Porządek obrzędów pogrzebowych jest następujący: Godz. 10.00: spotkanie Zarządu Izby, starszyzny ze wszystkich cechów w togach rzemieślniczych, pocztów sztandarowych w stałym miejscu na placu przy kościele św. Idziego.
Godz. 10.15: przejście do Katedry Wrocławskiej i zajęcie miejsc przed ołtarzem głównym wskazanych przez ceremoniarza katedralnego.
Godz. 10.30: wystąpienia oficjalne, w tym w imieniu Rzemiosła Dolnośląskiego wiceprezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej Mariana Fornalskiego
Godz. 11.00 : Msza św. Pogrzebowa
Po Eucharystii przejazd autokarem pod bramę główną Cmentarza Świętego Wawrzyńca przy ul. Bujwida skąd rozpocznie się obrzęd Ostatniego Pożegnania. Po tej uroczystości powrót autokarem na Ostrów Tumski.
W imieniu prezesa naszej Izby Zbigniewa Ładzińskiego oraz przewodniczącego Rady Duszpasterskiej ks. kan. Pawła Cembrowicza bardzo proszę o Wasz liczny udział w tych uroczystościach. Będzie to piękny wyraz wdzięczności dla Księdza Infułata, naszego wieloletniego duszpasterza, posiadacza Platynowego i Złotego Medalu im. Jana Kilińskiego za Jego ponad trzydziestoletnią posługę duszpasterską w cechach należących do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej. Proszę jednocześnie o przesłanie mi e-mailem w sobotę 2 bm. najpóźniej do godz. 12.00 informacji ile mniej więcej osób będzie reprezentowało Wasz Cech. Jest to niezbędne do zarezerwowania miejsc w katedrze.
Z wyrazami szacunku
Marek Zygmunt
Sekretarz Rady Duszpasterskiej
Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej