61 rocznica powstania Rzemiosła Dolnośląskiego

  • -

61 rocznica powstania Rzemiosła Dolnośląskiego

Kategoria:Aktualności

DSC02070

61 rocznica powstania Rzemiosła Dolnośląskiego

61 rocznica powstania Rzemiosła Dolnośląskiego skupiła w sobie 37 Cechów wchodzących w skład Izby. Uroczystości odbyły się w Archikatedrze pod przewodnictwem delegata metropolity wrocławskiego ks. abp. Józefa Kupnego i zarazem nowego kapelana rzemiosła archidiecezji wrocławskiej ks. kan. Pawła Cembrowicza. Oraz gości metropolity seniora ks. kard. Henryk Gulbinowicz, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Paweł Wróblewski, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki. Po uroczystej mszy świętej Rzemieślnicy i zaproszeni goście udali się w specjalnym korowodzie w kierunku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Cały pochód miał bardzo uroczysty charakter i odbył się w asyście Orkiestry Reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
W Sali Sesyjnej DUW nastąpiła ceremonia wręczenia zasłużonym rzemieślnikom odznaczeń resortowych i rzemieślniczych: