Gala CECH Rzemiosł w DZDZ

  • -

Gala CECH Rzemiosł w DZDZ

Kategoria:Aktualności

Gala CECH Rzemiosł w DZDZCech Rzemiosł Budowlanych mając na uwadze propagowanie wśród młodzieży wiedzy o rzemiośle i przedsiębiorczości objął honorowym patronatem konkurs wiedzy budowlanej.Dnia 21.04.2017 roku delegacja Cechu wspólnie z dyrekcją Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego…

Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 uroczyście wręczyła ufundowane przez Cech nagrody oraz wyróżnienia.Nagrodzeni zostali uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej nr 9, klasy 2 EL i 3 EL,którzy uzyskali najlepsze wyniki.Starszy Cechu Marian Fornalski przybliżył wszystkim uczestnikom działania Cechu na Dolnym Śląsku zwracając szczególną uwagę na korzyści wynikające ze wzajemnej współpracy Szkoły i Cechu.W trakcie spotkania uczniowie przedstawili przygotowaną prezentację, która w skrócie obrazowała

Rozwój rzemiosła po okresie powojennym.

Najlepsze wyniki uzyskali:

I miejsce    – Adrian Filas     II miejsce-    – Arkadiusz Paluch    III miejsce    – Jakub Łoboda

WYRÓŻNIENIA:

Maciej Stangret   Grzegorz Różewicz   Jarosław  Sujka   Piotr Kapcia