WALNE ZGROMADZENIE -WYBORCZE

  • -

WALNE ZGROMADZENIE -WYBORCZE

Kategoria:Aktualności

Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu 

Zaprasza wszystkich  Rzemieślników 

na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 02.06.2017r.

Szczegóły spotkania zostaną wysłane pocztą.

Równocześnie informujemy o konieczności opłacenia składek 

członkowskich.

Zawiadamiamy, iż zgodnie ze statutem par. 23 pkt. 3

Członkowie, którzy  zalegają z zapłatą składek cechowych

 powyżej 3 miesięcy będą pozbawieni prawa wybieralności 

do organów cechu.