WCZASY POD GRUSZĄ

  • -

WCZASY POD GRUSZĄ

Kategoria:Aktualności

Zarząd Cechu Rzemiosł Budowlanych przypomina,iż od dnia 04.05.2016

do dnia 30.06.2016r. będą przyjmowane wnioski dotyczące wczasów

pod gruszą.Taki wniosek powinien być podpisany i złożony w biurze Cechu w ww.terminie lub przesłany drogą pocztową. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Warunkiem przyjęcia wniosku jest wykazanie uregulowania bieżących składek członkowskich.

Przypominamy również,iż "nowi rzemieślnicy" po raz pierwszy taki wniosek mogą złożyć po 3-latach członkostwa w Cechu.

Wczasy pod gruszą przyznawane są raz na dwa lata.

  Wczasy pod gruszą