Spotkanie opłatkowe Seniorów Cechu Rzemiosł Budowlanych