Zapytanie cenowe – opiekun

  • -

Zapytanie cenowe – opiekun

Kategoria:Aktualności

    Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie cenowe realizowane w ramach projektu „Młodzi budowlańcy na szkoleniu w Europie”.

Przedmiotem zapytania jest składanie ofert na opiekuna uczestników stażu zagranicznego w Niemczech (uczniowie szkół zawodowych).

Zleceniodawca zapewnia:

1. koszt podróży

2. koszt zakwaterowania

3. ubezpieczenie

4. środki na wyżywienie

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. opieka nad 10-osobową grupą młodziezy w ramach projektu „Młodzi budowlańcy na szkoleniu w Europie” podczas stażu w Niemczech w terminie 21.07.2013 – 10.08.2013 (opieka nad uczestnikami od momentu zbiórki przed wyjazdem w dniu 21.07.2013 we Wrocałwiu do momentu powrotu do Wrocławiu w dniu 10.08.2013r.

2. pomoc językowa w zakładach pracy stażystów,

3. wizyty w zakładach pracy stażystów,

4. organizacja i uczestnictwo w zajeciach kulturowych,

5. rozwiązywanie bieżących porblemów grupy,

6. stały konat z koordynatorem projektu i partnerem zagranicznym,

7. przesłanie raz w tygodniu raportu z przebiegu stażu,

8. kontrola wypełniania dzienniczków praktyk przez uczniów,

9. zgłaszanie zaistniałych problemów,

10. dokumentowanie fotograficzne pobytu uczestników stażu,

11. uczestnictwo w spotkaniu ewaluacyjnym po powrocie.

Wymagania dotyczące Wykonawcy:

1. znajomość języka na poziomie co najmniej C1

2. przygotowanie pedagogiczne lub doświadczenie w pracy z grupami

3. mile widziana znajomość zagadnień dotyczących zawodu murarz

Kryterium wyboru oferty jest poziom spełnienia opisanych wymagań.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę wraz z dokumentami poświadczającymi wymagania (m.in. zaświadczenia, dyplomy, świadectwa itp.) należy przekazać w formie papierowej lub przesłać droga e-mail bądź faksem do dnia 27.06.2013r. do godziny 10.00 na adres:

Cech Rzemiosł Budowlanych

ul. Św. Antoniego 23, 50-073 Wrocław

e-mail: kierownik@crzb.com.pl

fax. 71 344 16 46

Osoba do konaktu: Anna Smardzewska, tel. 71 372 33 31