Pożegnanie Pani Danuty Janik

  W dniu 29.10.2010r., po 35 latach pracy w rzemiośle, Pani Danuta Janik – Kierownik Biura Cechu przeszła na zasłużoną emeryturę. 19.10.2010r. odbyło się uroczyste pożegnanie z udziałem Zarządu Cechu oraz pracowników biura. Serdecznie dziękujemy Pani Danucie za długoletnią współpracę !