Kontakt

DOLNOŚLĄSKI CECH RZEMIOSŁ BUDOWLANYCH I MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WE WROCŁAWIU

Kontakt z sekretariatem, Pani Beata

Nowy numer – stacjonarny do sekretariatu                    –  +48 71 725 73 66

Nowy numer – komórkowy, pomocniczy                          –  +48 600 466 825

e-mail – sekretariat – sekretariat@crzb.com.pl

  nr konta bankowego 28 2030 0045 1110 0000 0035 6270

 

Mapa i Kontakt

50-073 Wrocław

ul. Św. Antoniego 23

NIP: 896-000-70-28

Biuro czynne w godzinach

od 7.00 – 15.00 od pn – pt

 sekretariat e-mail          sekretariat@crzb.com.pl

adres strony internetowej         www.crzb.com.pl

nr konta bankowego 28 2030 0045 1110 0000 0035 6270