Daily Archives: 6 września 2017

  • -

Środki europejskie dla zakładów rzemieślniczych

Kategoria:Aktualności

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne dotyczące wdrożenia innowacji pro – duktowej i procesowej MŚP unowocześnienie/

„Zobacz więcej”