Zadania publiczne

Zadanie publiczne sfinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu, w ramach umowy z Województwem Dolnośląskim realizuje zadanie publiczne pt. „Promocja i upowszechnianie unikalnych kompetencji rzemieślniczych”. Celem zadania jest promocja rzemieślniczych zawodów niszowych/ginących. Działanie to będzie zrealizowane poprzez rozpowszechnienie informacji o działalności i potrzebie kontynuacji kształcenia w zakresie znikających z naszego życia unikalnych profesji, które dotyczą przeważnie zawodów rzemieślniczych. Wiele z tych zawodów zostało wypartych przez rozwój nowoczesnej technologii i produkcję masową. Są jednak takie, o których kontynuację powinniśmy zadbać i szczególnie zabiegać, a dotyczy to zawodów m.in. wpisujących się w potrzeby codziennego funkcjonowania naszego społeczeństwa, takich jak np. szewc, zegarmistrz czy krawiec. Obecnie szczególnego znaczenia nabierają zawody, które zanikają z rynku pracy ze względu na brak zainteresowania ich wykonywaniem. Jedną z przyczyn takiego stanu jest brak wiedzy w społeczeństwie o możliwościach zdobywania wykształcenia 
i wykonywania tych zawodów, na które jest coraz większe zapotrzebowanie na rynku. W najbliższych dniach 
w dzienniku „Gazeta Wrocławska” zostaną opublikowane 4 artykuły prezentujące zawody ginące.
 Zapraszamy do lektury.

Wrocław 15.12.2016 r.

W ramach realizacji zadania publicznego „Promocja i upowszechnianie unikalnych kompetencji rzemieślniczych”. zostały opublikowane w prasie dolnośląskiej , dzienniku „Gazeta Wrocławska”, artykuły opisujące ginące zawody rzemieślnicze.
„Szyja i projektują- krawcowa i modystka. Czy te rzemieślnicze zawody przetrwają?”


http://www.gazetawroclawska.pl/dolny-slask/a/szyja-i-projektuja-krawcowa-i-modystka-czy-te-rzemieslnicze-zawody-przetrwaja,11530464/

„Organomistrz musi nie tylko znać się na stolarce i blacharce, ale też na muzyce”

http://www.gazetawroclawska.pl/dolny-slask/a/organomistrz-musi-nie-tylko-znac-sie-na-stolarce-i-blacharce-ale-tez-na-muzyce,11567777/

„Pozłotnik, introligator, sztukator. Te zawody nie przejdą do historii


„Czy jeszcze za kilka lat znajdziemy rzemieślnika, który naprawi nam zegarek”

http://www.gazetawroclawska.pl/dolny-slask/a/czy-jeszcze-za-kilka-lat-znajdziemy-rzemieslnika-ktory-naprawi-nam-zegarek,11582786/

Zadanie publiczne sfinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Cech Rzemiosł Budowlanych we Wrocławiu, w ramach umowy z Województwem Dolnośląskim realizuje zadanie publiczne pt. „Rzemiosło otwarte na innowacje”. Celem zadania jest promocja innowacyjnych zakładów rzemieślniczych Dolnego Śląska. Na terenie naszego województwa działają nowoczesne firmy rzemieślnicze, które nie zamykają się w tradycyjnych metodach pracy, lecz łączą tradycje z nowoczesnością. Firmy te uznają innowacje za kluczowy aspekt prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Współpracują z ośrodkami B+R, wdrażają nowe technologie, innowacje w metodach organizacji pracy, podnoszą kwalifikacje i kompetencje swoje i pracowników. Firmy te znane są nie tylko na dolnośląskim rynku, ale i na rynku europejskim, rzadko jednak są kojarzone 
z działalnością rzemieślniczą. Uczestniczą w wielu międzynarodowych imprezach (targi, wystawy itp.) promując nie tylko swoją działalność, ale i gospodarkę naszego regionu. W społeczeństwie jednak rzemieślnik najczęściej kojarzony jest z małą, jednoosobową firmą o zasięgu lokalnym. Poprzez realizację zadania „Rzemiosło otwarte na innowacje” chcemy pokazać społeczeństwu rzemieślników i ich działalność, otwartą na łączenie tradycyjnych umiejętności ze stosowaniem nowoczesnych technologii. Zakłady te odnoszą sukcesy na rynku i są przykładem dobrych praktyk rzemiosła dla innych podmiotów gospodarczych, oraz dla kandydatów do zdobycia zawodu rzemieślniczego. W najbliższych dniach w dzienniku „Gazeta Wrocławska” zostaną opublikowane 4 artykuły prezentujące rzemieślników i ich firmy otwarte na innowacje. Zapraszamy do lektury.

Wrocław 19.12.2016 r.

W ramach realizacji zadania publicznego „Rzemiosło otwarte na innowacje”. ukazały się w prasie dolnośląskiej, dzienniku „Gazeta Wrocławska”, artykuły prezentujące rzemieślników i ich firmy otwarte na innowacje.
„Odrzutowiec Flaris Lar 1wkrótce może stać się polskim hitem eksportowym”

http://www.gazetawroclawska.pl/dolny-slask/a/odrzutowiec-flaris-lar-1-wkrotce-moze-stac-sie-polskim-hitem-eksportowym,11567755/

„Optyk to rzemieślnik, który musi mieć cechy psychologa, lekarza i sprzedawcy”

http://www.gazetawroclawska.pl/dolny-slask/a/optyk-to-rzemieslnik-ktory-musi-miec-cechy-psychologa-lekarza-i-sprzedawcy,11568264/

„Działają na rynku od lat i wprowadzają nowe rozwiązania technologiczne” 

http://www.gazetawroclawska.pl/dolny-slask/a/dzialaja-na-rynku-od-lat-i-wprowadzaja-nowe-rozwiazania-technologiczne,11582668/

„Tym innowacyjnym branżom kryzys niestraszny. Teraz jest ich czas”.