Ks. Paweł Cembrowicz

W siedzibie Cechu Rzemiosł Budowlanych przy ul. Św. Antoniego 23, odbyło się spotkanie z Proboszczem Archikatedry Księdzem kanonikiem Pawłem Cembrowiczem.Celem spotkania było zapoznanie się z Zarządem i pracownikami Cechu oraz z działalnością naszej Organizacji. Starszy Cechu p. Marian Fornalski serdecznie przywitał Księdza przedstawiając historię i działania Cechu .Rozmowy dotyczyły również uroczystości kościelnych oraz wyjazdów na Pielgrzymki.Na zakończenie Proboszcz Katedry podarował dla Cechu piękną książkę zatytułowaną ”Katedra Wrocławska na przestrzeni tysiąclecia”, którą złożył na ręce Starszego Cechu p. Mariana Fornalskiego.Również wszyscy serdecznie podziękowaliśmy Księdzu za odwiedziny w Cechu przekazując kwiaty oraz upominek Cechowy.