KIERUNKI DZIAŁANIA ZARZĄDU

KIERUNKI DZIAŁANIA ZARZĄDU

Wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych w działania Cechu, którzy chcieliby wyrazić swoje zdanie odnośnie kierunków działania Zarządu, prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do biura Cechu lub przesłanie jej mailem na adres: dyrektor@crzb.com.pl

Wszystkim, którzy podzielą się swoimi przemyśleniami  i wypełnią ankietę Zarząd Cechu Serdecznie dziękuje.

ANKIETA

  1. Proszę podać, którymi kierunkami działania powinien zająć się Zarząd w roku bieżącym?………………………………………………………………………………………………………………………………..
  2. Proszę podać, którymi kierunkami działania powinien zająć się Zarząd w latach kolejnych?………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Jak często powinny być organizowane wyjazdy cechowe integracyjne?…………………………………………………………………………………………………………………….
  4. Jak często powinny być organizowane wyjazdy cechowe konferencyjno – szkoleniowe?………………………………………………………………………………………………………………………….
  5. Co zmieniłaby Pani/Pan w działaniu Zarządu?…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………
  6. Co Pani/Pana zdaniem, mogłoby wpłynąć na lepsze wyniki i wizerunek Cechu jako podmiotu? Nie chodzi tu o sytuację finansową. ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..
  7. Czy Pan/Pani chciałby/aby, bardziej zaangażować się w działalność Cechu?………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………..