Kategoria : Aktualności

  • -

Z wielkim żalem pożegnaliśmy

Kategoria:Aktualności

Delegacja Cechu wraz z rzemieślnikami uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu Wieloletniego proboszcza archikatedry wrocławskiej, który zmarł w Boże Ciało w wieku 79 lat. Ks. inf. Adam Drwięga święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1963 roku we Wrocławiu. W latach 1985-2014 pełnił funkcję proboszcza archikatedry wrocławskiej pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Po odejściu na emeryturę był rezydentem w parafii katedralnej.Był protonotariuszem apostolskim, kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Świętego Krzyża, kapelanem Dolnośląski Państwowej Straży Pożarnej i duszpasterzem rzemieślników.
Z jego inicjatywy katedra wrocławska przeszła gruntowny remont i uzyskała jeszcze większy blask.


  • -

Przypomnienie „wczasy pod gruszą”

Kategoria:Aktualności

Zachęcamy wszystkie osoby, które przynależą do Cechu powyżej 3 lat i mają opłacone składki, do składania wniosków o wczasy pod gruszą. Dofinansowanie można otrzymać raz na 2 lata. Wnioski można składać do 30.06.2018r., w biurze Cechu.

Formularz do pobrania

 


  • -

Przypomnienie o pielgrzymce do Częstochowy

Kategoria:Aktualności

Cech Rzemiosł Budowlanych informuje, iż dnia 24.06.2018 roku odbędzie się 1 dniowa pielgrzymka na Jasną Górę. Rzemieślnicy i osoby towarzyszące- 100% dofinansowania Emeryci,renciści-100% dofinansowania Pozostałe osoby odpłatność-40,00 złotych ( w tym ubezpieczenie), obiad we własnym zakresie.
Planowany wyjazd z Wrocławia  ok.  godz.  6.00 Powrót do Wrocławia – ok. godziny 18.00 Szczegółowe informacje  wkrótce. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z biurem Cechu w terminie do dnia 12.06.2018r Telefon do biura: 71/344-83-27Adres e-mail: sekretariat@crzb.com.pl


  • -

Promocja własnej działalności

Kategoria:Aktualności

Cech Rzemiosł Budowlanych przypomina o nadsyłaniu materiałów do swojej wizytówki na stronie cechu oraz materiałów, które zostaną wykorzystane do stworzenia wizytówki w formie papierowej (np. folder promujący prace, usługi rzemieślnika). Tekst  powinien zawierać prace lub umiejętność w których specjalizuje się zakład. Doświadczenie zawodowe z wykonanych prac

„Zobacz więcej”


  • -

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE KSIĘDZA INFUŁATA ADAMA DRWIĘGI

Kategoria:Aktualności

Poniedziałek 4 VI 2018r.:W uroczystość Bożego Ciała w godzinach porannych odszedł do Domu Ojca nasz wieloletni duszpasterz Ksiądz Infułat Adam Drwięga.
Porządek obrzędów pogrzebowych jest następujący: Godz. 10.00: spotkanie Zarządu Izby, starszyzny ze wszystkich cechów w

„Zobacz więcej”

  • -

Pielgrzymka na Jasną Górę

Kategoria:Aktualności

Cech Rzemiosł Budowlanych informuje, iż dnia 24.06.2018 roku odbędzie się 1 dnio-wa pielgrzymka na Jasną Górę. Rzemie-ślnicy i osoby towarzyszące- 100% dofina-nsowania Emeryci,renciści-100% dofina-nsowania Pozostałe osoby odpłatność-40,00 złotych ( w tym ubezpieczenie), obiad we własnym zakresie.
Planowany wyjazd z Wrocławia  ok.  godz.  6.00 Powrót do Wrocławia – ok. godziny 18.00 Szczegółowe informacje w krótce.

„Zobacz więcej”


  • -

Boże Ciało

Kategoria:Aktualności

Zapraszamy wszystkich na uroczystość Bożego Ciała, która odbędzie się dnia 31.05.2018r. o godzinie 9:00.Godz. 8:30 Zbiórka pocztów sztandarowych i Starszyzny Cechów Wrocławskich w togach na pl. przyDomu Katechetycznym.Godz. 8.40- przemarsz z placu do katedry. Poczty sztandarowe ustawiają się z tyłu głównego ołtarza,a Starszyzna Cechowa zajmuje miejsca w stallach po lewej i prawej stronie.Po zakończeniu Eucharystii formuje się procesja zgodnie ze wskazaniami Ceremoniarza Katedralnego.


  • -

Kategoria:Aktualności

Cech Rzemiosł Budowlanych zawiadamia, iż Msza Święta za śp. Lucjana Kozakowskiego

w 10 rocznicę śmierci, odbędzie się dnia 10.06.2018 r.(niedziela) o godz.10.00

w Katedrze Wrocławskiej PW. Św. Jana Chrzciciela.


  • -

Kategoria:Aktualności

KONDOLENCJE

Cech Rzemiosł Różnych we Wrocławiu z głębokim żalem zawiadamia, że zmarła nasza Koleżanka ŚP JANINA  TYRCZ  „Rzemieślnik Stulecia” ,mistrz zawodu fryzjer , wielokrotnie uhonorowana

"Zobacz więcej"


  • -

Kategoria:Aktualności

DSC02070

61 rocznica powstania Rzemiosła Dolnośląskiego

61 rocznica powstania Rzemiosła Dolnośląskiego skupiła w sobie 37 Cechów wchodzących w skład Izby. Uroczystości odbyły się w Archikatedrze pod przewodnictwem delegata metropolity wrocławskiego ks. abp. Józefa Kupnego i

"Zobacz więcej"